Szinergia Üzleti Szakképző Iskola

Leonardo: Mobilitás program, összefoglaló

Állj pályára! - Munkaerő-piaci kulcskompetenciák és idegen nyelvi ismeretek fejlesztése nemzetközi munkakörnyezetben

A 2012-es Leonardo da Vinci Mobilitás projekt összefoglalója

 

A Szinergia Üzleti Szakképző Iskola a 2012-es pályázati évben 20 tanuló 4 illetve 6 hetes, valamint 2 kísérő személy 1 hetes mobilitását valósította meg sikeresen 5 partner közreműködésével.

Iskolánk elsődleges célja az volt, hogy az összes szakterületünkön tanuló diákunk lehetőséget kapjon arra, hogy pályázhasson és ezt sikerült is teljes mértékben megvalósítani.

Az 5 partner közül a holland Deltion College, az ír North West Academy és a svéd Ecebygymnasiet intézményekkel már korábbi projektjeink során is dolgoztunk együtt, míg a spanyol Esmoviat és a német Vitalist új kapcsolatként vontuk be a programba, ami nagyon jó ötletnek bizonyult, hiszen a másik 3 partnerhez hasonlóan ők is precízen és hatékonyan dolgoznak, sok éves tapasztalattal rendelkeznek az ilyen projektek területén.

Pályázó diákjaink több fordulós kiválasztáson és nyelvi, kulturális és személyiség-fejlesztő tréningen vettek részt, melynek végén véglegesen eldőlt az utazók névsora. A kísérő tanárok kiválasztásánál figyelembe vettük a szakmai elhivatottságot, a szakmai munka minőségét és nem utolsó sorban a nyelvtudást is. Az ő feladatuk a diákok munkavégzésének és gyakorlati helyeinek megfigyelése, valamint a partnerekkel való kapcsolatépítés volt.

A projekt koordinátor feladatai közé tartozott a pályázat kihirdetése, a pályázatok elbírálása, a felkészítő tréning megszervezése, lebonyolítása, a partnerekkel való kapcsolat-felvétel és kapcsolattartás, szerződések megkötése, az utazások megszervezése, a gyakorlat folyamatos nyomon követése. Az egyes tagintézményekben az erre a feladatra kijelölt személy segítette a projekt-vezető munkáját.

A fogadó intézmények feladata a szállás, helyi közlekedés, a gyakorlati helyek és hétvégi programok megszervezése volt.

A 28 napos mobilitások 2013. március-áprilisában, míg a hosszabb, 42 napos szakmai gyakorlatok június-júliusban valósultak meg probléma-mentesen. A gyakorlati idő alatt a tanulók megismerhették az adott ország munkakultúráját, szakmai és nyelvi tudásuk fejlődött, magabiztosabbak lettek, hiszen bebizonyították, hogy helyüket egy másik országbeli munkahelyen is meg tudják állni. Mind a fogadóintézmények, mind a gyakorlati helyeket biztosító cégek megerősítették, hogy a fiatalok színvonalas, precíz munkát végeztek, megbízhatóak, gyorsan tanulnak és lelkesek.

Ennek elismeréseként a résztvevők Europass mobilitási igazolványt kaptak, melyet büszkén adtunk át nekik.

 

 

 

English version:

 

Summary of the 2012 Leonardo da Vinci Mobility project

 

Szinergia Business Vocational School accomplished 20, 4 and 6 weeks long student mobilities, and 2 accompanying persons’ 1 week long mobilities successfully in the 2012 Leonardo da Vinci programme in cooperation with 5 partners.

Our primary aim was to provide opportunity for application for all our students and we managed to reach this goal completely.

Out of the 5 partners we had the chance to work with theDutchDeltionCollege, theIrishNorth WestAcademyand the Swedish Ekebygymnasiet in our previous projects, while we involved the Spanish Esmovia and the German Vitalis as new contacts in this programme. This turned out to be a good idea, because like the other 3 partners, they also work precisely and effectively, and have many years experience in similar projects.

The applicants had to go through a multi-level selection and they took part in a cultural, lingual and personality training. After this training the best 20 were selected for the programme.

Professional commitment, the quality of professional work and, last but not least, language skills played a major role in appointing the accompanying persons. Their task was to observe the performance of the students, the practice places and to build up and deepen relationship with the host institutions.

Among the project coordinator’s tasks were announcing the competition, evaluating the applications, organizing and carrying out the preparation training, making and keeping contact with the partners, handling contracts and monitoring the work practice placements.  In each member institution of Szinergia an appointed Leonardo coordinator helped the work of the project manager.

The host partners organized the accommodation, local transport, the work practice places and the weekend programmes for the students.

The 28 day long mobilities took place in March-April 2013, while the longer 42 day long internships in June-July 2013. During this time students acquired knowledge about the host country’s work culture, improved their professional and linguistic skills, became more confident as they proved that they can cope in a foreign work environment. Both the host institutions and the host companies confirmed that the students carried out quality, precise work and that they are reliable, enthusiastic and fast learners.

In acknowledgement of this all students received a Europass mobility certificate, which we handed over to them proudly. 

Nappali képzésekEsti képzések

1073 Budapest Erzsébet krt. 39. 1/5

06 (1) 479-0039

Tagintézeményről

 

logo_ame.jpg