Vállalkozási és bérügyintéző + Vállalkozási mérlegképes könyvelő

tanév: 2015-2016.
munkarend: Nappali képzések
képzési idő (év): 2
képzési helyszín: Szegedi Tagintézmény, Pécsi Tagintézmény, Miskolci Tagintézmény, Budapest - Erzsébet Körúti Tagintézmény

Milyen szakmát ad?

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

képzési szint: emelt
OKJ szám: 55 344 07

Biztos munkát szeretnél?

Stabil egzisztenciát és sikeres pénzügyi karriert szeretnél építeni?

Tanulj Mérlegképes könyvelőnek a Szinergiában. Ahhoz, hogy jó könyvelő váljon belőled, kettő dolog szükséges: a rátermettség és a szakmai végzettség, amit nem mindegy, hogy hol szerzel meg. Iskolánkban a legjobb szakemberek tanítják a mérlegképes könyvelőket, és arra törekszünk hogy ne csak egy bizonyítvány nyújtsunk át a tanulóknak, hanem gyakorlati tudást naprakész információkkal.

 

Milyen feladatokat lát el egy Mérlegképes könyvelő:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:


 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

 

Betölthető munkakörök:

Számviteli ügyintéző, analitikus könyvelő, főkönyvi könyvelő, készlet- és anyagnyilvántartó, pénzügyi ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, bérszámfejtő, pénztáros, számlaellenőr, adatrögzítő, kódoló adatrögzítő, könyvelő (analitikus) analitikus könyvelő, bérelszámoló.

 

A szakma moduljai (modulazonosító + modul megnevezése):

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása

10775-12 Adózási feladatok ellátása

10808-12 Számviteli feladatok a gyakorlatban

10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása

10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 

A képzés zárása: komplex OKJ vizsga

Vállalkozási és bérügyintéző

képzési szint: emelt
OKJ szám: 54 344 02

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.


A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat.

A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:


 • a kis-és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
 • előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában
 • vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
 • részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban
 • vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat
 • ellátni a kis-és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket
 • részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében
 • közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában
 • nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket
 • egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat
 • közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében
 • vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat
 • ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat
 • közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan
 • értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat
 • használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni


Betölthető munkakörök:

Pénzügyi asszisztens, pénzügyi koordinátor, pénzügyi referens, pénztáros, számlaellenőr, bérellenőr, bérelőkészítő, bérelszámolási ellenőr, bérszámfejtő, bérszámfejtő és kalkulátor, bérügyi adminisztrátor, bérügyi asszisztens, bérügyi előadó, bérügyi ügyintéző, bérügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, analitikus könyvelő, analitikus nyilvántartó, anyagkönyvelő, banki könyvelő, díjkönyvelő, folyószámla könyvelő, forgalmi könyvelő, gépkönyvelő, készletkönyvelő, kontírozó könyvelő, könyvelői adminisztrátor, leíró könyvelő, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, pénzügyi nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, készlet- és anyagnyilvántartó, tárgyi eszköz-nyilvántartó, vagyonnyilvántartó, anyaggazdálkodási nyilvántartó.

 

A szakma moduljai (modulazonosító + modul megnevezése):

 

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása

10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

10153-12 Könyvvezetési feladatok

10154-12 Munkaerő-gazdálkodás

10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

11498-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

A képzés zárása: komplex szakmai OKJ-s vizsga

 

Továbbtanulási lehetőség:

Bérügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, államháztartási mérlegképes könyvelő, egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vállalkozási mérlegképes könyvelő.

 

Bővebb infót kérek Jelentkezés

Vissza az előző oldalra